Päevakava

 

 

Üldsätted

 

  1. Käesoleva dokumendiga sätestatakse Rapla Erilasteaed Pääsupesa päevakava.

  2. Päevakava täitmine on kohustuslik kogu personalile ja lapsevanematele.

  3. Antud päevakava on kooskõlas KLS-is sätestatud tervise edendamise, toitlustamise, laste õpetamise ja kasvatamise nõuetega.

  4. Lasteaia rühmad võivad koostada lähtudes antud päevakavast oma rühma laste eripärast lähtuvalt sobiva päevakava.

 

Päevakava

 

7.00 – 8.15     laste tulek lasteaeda, vabad mängud, individuaalsed tegevused

8.15 – 8.30     hommikuring, ettevalmistus hommikusöögiks

8.40 – 9.10     hommikusöök, valmistumine õppetegevuseks

9.10 – 10.40   logopeedi/eripedagoogi, rühmaõpetaja õppetegevused ja õpetaja abi individuaalsed tegevused

10.45 – 11.00 vitamiinipaus, laste riietamine

11.00 – 12.30 viibimine õues (kui ilmastik võimaldab, minnakse varem), logopeedi/eripedagoogi individuaalsed tegevused

12.45 – 13.15 lõuna

13.15 – 14.45 päevane uni (noorem rühm kuni 15.00)

14.45 – 15.15 laste korrastamine

15.15 – 15.45 logopeedi individuaaltöö, rühmaõpetaja õppetegevus

15.45 -  16.15 oode

16.15 – 17.30 logopeedi individuaalsed tegevused, vabad mängud või viibimine õues

17.30 – 18.30 tubased mängud või viibimine õues, laste kojuminek


 

Lõppsätted

 

  1. Antud päevakava tutvustatakse lapsevanematele iga õppeaasta alguses esimesel rühmakoosolekul.

  2. Rühmakoosolekul puudunud lapsevanematele tutvustab rühmaõpetaja päevakava individuaalselt.