Miks valida meie lasteaed

 

Kui Teie laps saab varsti 3-aastaseks, aga olete märganud, et lapsel on:

 • Kõnehäire või kõne puudumine: võõrastel on teie lapse kõnest raske aru saada.
 • Tähelepanuhäire: lapse huvi erinevate tegevuste ja mänguasjade vastu on lühiajaline või pealiskaudne. Laps ei suuda ühtegi tegevust iseseisvalt lõpuni viia, võib olla ümbritseva suhtes passiivne või ükskõikne, manipuleerib ühe ja sama asjaga, mäng ei arene edasi.
 • Närvisüsteemihäired: on eripärase käitumisega, mistõttu tavalasteaias ei kohane ning teised lapsed on tema käitumisest häiritud.
 • Eneseteenindamise oskused võrreldes eakaaslastega kujunevad aeglasemalt: ei oska panna iseseisvalt riidesse, sööb täiskasvanu abiga jm.
 • Määratud või määramata puue
 • Krooniline haigus, mille tõttu lapse areng on maha jäänud ning ta vajab suuremat tähelepanu ja hoolitsust

Ülal loetletud või muudel asjaoludel võiksite saada konsultatsiooni: (vali nendest)

 • Oma perearstilt
 • Eriarstilt
 • Lastekaitsespetsialistilt (vallas)
 • Sotsiaaltöötajalt (vallas)
 • Psühhiaatrilt
 • Logopeedilt
 • Erilasteaia direktorilt

Võib otse pöörduda meie lasteaeda ning küsida nõu. Oleme alati valmis Teid aitama ülaltoodud probleemide lahendamisel: arutleme, millest alustada asjaajamisel.

Kui olete otsustanud meie lasteaia kasuks, peab lapse panema järjekorda, millega tegeleb lasteaia direktor. Järjekorrad on tavaliselt oma valla lapsele üks õppeaasta. Kui olete naabervallast, peab olema oma valla nõusolek lapse paigutamiseks meie lasteaeda.

Lapse probleemidega ei pea venitama, nii saame neid lahendada õigeaegselt.

Tere tulemast, olete alati oodatud!

Kontakt: tel 48 555 78